fbpx

För drygt ett år sedan lanserades FBK Akademien i syfte att paketera verksamheterna inom dam, junior och ungdom för att på så sätt kunna tydliggöra och arbeta med föreningens ”gröna tråd”. I samband med detta publicerades ”Den Grönvita Vägen” som ett övergripande samlingsdokument och stöd till människorna i verksamheten. Arbetet att identifiera, dokumentera och tydliggöra för vad Den Grönvita Vägen är ska inte underskattas. I första hand ska innehållet tas fram, och i nästa del ska det förankras, implementeras och bli en del av verksamheten. Väl därefter väntar löpande uppföljning och revidering.

Fasen att skapa det grundläggande materialet har pågått en längre tid och började kommuniceras redan föregående säsong. Som en konsekvens av pandemin samt det arbete som krävs för att skapa innehållet så har förankringen och implementeringen dragit ut på tiden.

Under hösten 2021 har FBK Akademien gemensamt planerat för aktiviteter som syftar till att skapa intern förståelse om vad Den Grönvita Vägen är, vad den innehåller och vad det ska leda till. Exempel på dessa aktiviteter är temakvällar där representanter från föreningen en gång i månaden samlar ledare inom ungdomsorganisationen för att inspirera till övningar och träningsinnehåll som är användbart för respektive ålder.

Ett annat exempel är de ledarträffar som påbörjades under föregående vecka och som fortsatte under gårdagen. Träffar syftar till att presentera och inte minst diskutera och skapa dialog kring innehållet och dess innebörd för verksamheten. Ledarträffarna blir ett nyttigt forum att lyfta frågor, funderingar och feedback till föreningen och arbetet framåt.

Albin Tyllgren, ansvarig för FBK Akademien, säger såhär om ledarträffarna:

  • Det är alltid både kul och nyttigt att möta verksamheten för att diskutera och ta del av vardagens utmaningar. När vi tar steg i utvecklingen och med det publicerar dokument, idéer och inriktningar på vår verksamhet så väcker det frågor. Dels praktiska frågor om hur vi omvandlar teori till praktik, men även mer ideologiska frågor om hur vi ställer till oss bredd vs spets och så vidare. Intressanta dialoger som är oerhört viktiga att ta upp och prata kring, avslutar Tyllgren.

 

Läs mer om “Den Grönvita Vägen” här:

Den grönvita vägen