fbpx
E-SPORT

Ishockeyn och Akademiens målgrupp är främst barn, ungdomar och unga vuxna i åldrarna 10-25 år. Istället för att motarbeta en av idrottens kanske största konkurrenter, data/TV-spel, så väljer Färjestad BK att kroka arm med en aktivitet under stark tillväxt i syfte att finna synergier som vi tillsammans kan dra nytta av.

Inom esporten finns en målgrupp som idag är svår att nå. För att lyckas kommunicera och prata med målgruppen behöver vi kommunicera på ett sätt som gör att vår kommande generation förstår och tar till sig de budskap som vi försöker att nå fram med. Vi är övertygande om att vårt engagemang inom esport bidrar till att underlätta just detta och ger oss dessutom möjligheten att kunna attrahera människor som tidigare inte var möjligt till idrott och ishockey. Genom ett ökat engagemang för idrott och ishockey så stärks inte bara varumärket för Färjestad BK, utan även för sporten i stort.

Engagemanget inom esport främjar även för människors olikheter. Våra olikheter gör att vi behöver acceptera att vissa som engagerar sig inom ishockey gör det för att utmana sig och göra sitt bästa, medan andra engagerar sig för att trivas i laget och den sociala miljö som det innebär, medan somliga strävar mot att nå en elitnivå. Viktigt att komma ihåg är att det enbart är ett fåtal av de barn och ungdomar som spelar ishockey som faktiskt når den främsta eliten. Genom vårt engagemang inom esport stärker vi möjligheten att få fler barn att idrotta och att idrotta längre.

Genom att hjälpas åt har vi gemensamt chansen att ge alla, både spelare och tränare/ledare, ett livslångt intresse för idrott i allmänhet och ishockey i synnerhet – något som bidrar till både glädje och ett hälsosamt liv.

LINE UP