fbpx

DOKUMENT 

På den här sidan hittar du dokument med information om verksamheten och hur den fungerar. De dokument som laddas upp här kommer främst att bestå av riktlinjer. Med det menar vi riktlinjer och ramar som ledare, aktiva, föräldrar medarbetare och andra aktörer förväntas förhålla sig till inom Akademiens verksamhet. 

Avgifter

Träningsavgift och medlemsavgift Färjestad BK Ungdom.

Bidrag

Bidrag Färjestad BK ungdom.

Fysprogram

Träningsprogram för Färjestad BK ungdom i rådande läge av stängda ishallar pga. smittspridning av COVID-19 under början av 2021.

Guide för ansvariga ledare i laget.se

Detta gäller kring er grupp i laget.se Ska uppfyllas av alla grupper Önskemål till ansvarig ledare laget.se är ert centrala verktyg för kommunikation och administration. För att få ut så mycket som möjligt finns ett antal punkter för hur det används.

Spelarövergångar ungdom

Att ta ansvar för ungdomar och bidra till utveckling.

Kontaktuppgifter ungdom

Gällande kontaktuppgifter inom ungdomsverksamheten. 

Ungdomscaféet

Kontaktuppgifter och rutiner för ungdomscaféet.