fbpx

FBK LEDARAKADEMIEN

Steg 1

Denna utbildning riktar sig till dig som verkar som ledare på Tre Kronors Hockeyskola, block 1. Utbildningen innefattar TKH-utbildningen från förbundet samt två inspirationsföreläsningar.

Steg 2

Ledare som verkar på U8-U15-nivå ska genomföra steg 2 på utbildningsstegen. Det innefattar två inspirationsföreläsningar, praktiska temakvällar samt material från Akademiens digitala lärplattform.

Steg 3

Utbildningen riktar sig till dig som verkar som ledare från U16 och uppåt. Steg 3 delas in i olika delar enligt nedan och innefattar ca 8 heldagar i Karlstad och Löfbergs Arena med tillhörande faciliteter. 

STEG 1

 

Denna utbildning riktar sig till dig som verkar som ledare på Tre Kronors Hockeyskola, block 1. Utbildningen innefattar TKH-utbildningen från förbundet samt två inspirationsföreläsningar.

Inspirationsföreläsning 1 – Den Grönvita Vägen
Under hösten hålls den första föreläsningen där du som ledare delges en övergripande beskrivning kring föreningsstyrd idrott, ledarens roll och dess syfte i enlighet med Den Grönvita Vägen.  

Inspirationsföreläsning 2 – Framtidens ledarskap
Under våren genomförs ytterligare en inspirationsföreläsning i syfte att inspirera till fortsatt lärande och utveckling i takt med att spelarna utvecklas i den nivå de befinner sig på.

TKH-utbildningUtöver inspirationsföreläs-ningarna ska ledarna i block 1 också gå TKH:s utbildningsdag genom svenska ishockeyförbundetsom erbjuds varje säsong.

STEG 2

Denna utbildning riktar sig till dig som verkar som ledare från U8-U15. Utbildningen innefattar två inspirationsföreläsningar, praktiska temakvällar samt material från Akademiens digitala lärplattform.

Inspirationsföreläsning 1 – Den Grönvita Vägen
Under det första föreläsningstillfället får du som ledare en genomgång av Den Grönvita Vägen och dess ledarskapsfilosof, baserad på Ledarskapshandboken.

Inspirationsföreläsning 2 – Personligutveckling
Under det andra föreläsningstillfället får du som ledare verktyg och strategier för att utveckla dig själv som ledare och lyfta dina prestationer till en högre nivå.

Temakvällar
Under utbildningen genomförs riktade temakvällar specifikt till ledare inom föreningen samt deltagare på utbildningen. Temakvällarna består av ett utvalt tema hämtat från utbildningsplanen där ispraktik varvas med teori. Temakvällarna leds av Akademiens ungdoms- och utbildningsansvarige.

 

Exempel på fokusområden:

    • Smålagsspel
    • Pass/mottag
    • Skridsko- och klubbteknik
    • Tävlingsmoment
    • Stationsträning

Akademiens digitala lärplattform
Under steg 2 i utbildningsstegen kommer ledarna få tillgång till en digital lärplattform där innehåll från temakvällarna och inspirationsföreläsningarna kommer att samlas. Tanken med Loops är att förankra och följa upp ledarnas kompetensutveckling. Uppgifterna görs kontinuerligt under säsongen.

STEG 3

Utbildningen riktar sig till dig som verkar som ledare från U16 och uppåt. Steg 3 delas in i olika delar enligt nedan och innefattar ca 8 heldagar i Karlstad och Löfbergs Arena med tillhörande faciliteter. Utbildningstillfällena kommer att både ligga under helg- och vardagar.

Föreläsningsområden
– Det coachande ledarskapet
– Idrottsledarskap del 1
– Idrottsledarskap del 2
– Personligt ledarskap

Praktiska områden
– Grundbeteende
– Ishockeyns framtid – smålagsspel
– Tävlingsmoment
– Färjestad BK:s playbook
– Leda ispass
– Praktik i Färjestad BK:s junorverksamhet

Digital lärplattform
Under steg 3 kommer man att få tillgång till ännu mer innehåll i en digital lärplattform, i syfte att kompetensutvecklas. Innehåll som föreläsningar, rådgivning, övningsbank etc. kommer att finnas tillgängligt.

Slutuppgift
Syftet med slutuppgiften grundar sig i att som deltagare skapa sig en djupare förståelse kring vald frågeställning med utgångspunkt i den idrottsvetenskapliga forskningen inom området.