fbpx

JUNIOR

Juniorverksamheten arbetar med att förbereda spelarna på ett liv inom elitidrott. Utbildningen syftar därmed till att mer ingående förbereda och lära spelarna för vad som krävs som professionell ishockeyspelare. Fortsatt är människan i utbildningens fokus varför alla aktiviteter fortsatt ska stimulera de centrala begreppen inom teknik, fysik, taktik och psyko-social träning.

Utbildningen formas utifrån klubbens gemensamma bild av olika filosofier, prestationskrav och andra modeller som används i utvecklingssyfte. Ledarna inom verksamheterna Junior och A-lag har fortlöpande kommunikation för att tydliggöra, optimera och säkerställa individernas framtida utveckling.

Genom juniorverksamheten så minskar tröskeln från ungdomshockey till seniorhockey vilket skapar goda förutsättningar för att förbereda spelarna för vad som väntar inom elitidrotten, samtidigt som det ger Färjestad BK möjlighet att utvärdera och analysera vilka spelare som är aktuella för rookiekontrakt.

 

Optimal utvecklingsmiljö

För att nå verksamhetens mål att fostra och skapa underlag för klubbens A-lag krävs en optimal utvecklingsmiljö som skapar förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas till sina bästa jag inom ishockey. Viktigt är att skilja på vad som är elitmiljö och vad som är utvecklingsmiljö. I egenskap av SHL-klubb är all verksamhet inom Färjestad BK per definition inte en elitmiljö, talangutveckling är lika mycket att utveckla kompetenta miljöer som att utveckla individer. Svensk ishockey har valt att identifiera elit som de som spelar i SHL, SDHL och HA och nivåer däröver. Spelare är alltså inte elitidrottare så länge de inte tävlar med andra vuxna idrottare på regelbunden basis och på den nivån. Det innebär också att en elitidrottare inte deltar i barn– eller ungdomsidrott.

Med det sagt så existerar inte elitlag förrän laget som tränar och spelar tillsammans möter andra seniorlag i någon av de nämnda serierna. En optimal utvecklingsmiljö utgår från att hjälpa spelare att spela så länge som möjligt för att ha chansen att bli elitidrottare i vuxen ålder. Det betyder även att det inte finns elit eller bredd i barn– och ungdomsishockeyn.

Uppdraget för ishockeyföreningar, så även för Färjestad BK, är att hjälpa så många spelare som möjligt att skapa självbestämmande motivation, så att de som har passionen för ishockeyn väljer och ges möjlighet att fortsätta spela ishockey. Med detta visas även vilka som långsiktigt har ambitionen att satsa mot en elitkarriär.

 

Prestations- eller resultatfokus

I många ishockeymiljöer baseras utvecklingsmiljön på hur man ser på prestation eller resultat. I det prestationsorienterade motivationsklimatet betonas färdighetsutveckling och att fokusera på individens förbättring i förhållande till sig själv, och inte i jämförelse med andra. Det ger bra förutsättningar att uppleva känslor såsom glädje i ishockeyn, att vara nöjd med sina prestationer samt att utveckla mer självbestämmande motivation. Det finns även goda möjligheter att reducera känslor av otillräcklighet eller oro över prestationer och resultat. Dessutom finns större chans att utveckla ”ansträngning och uthållighet” hos spelarna, det vill säga personer är mer motiverade att ”lägga ner själ och hjärta” under en längre tid i idrottandet.