fbpx

UNGDOM

Ungdom innefattar barn från Ture Vargs Hockeyskola till U15, verksamheten innefattar därmed även hockeyhögstadiet och Elevens Val. I Ungdom är strävan att erbjuda en allmän och bred ishockeyutbildning, men även att utbilda individen för en framtid utanför idrotten.

Verksamheten fokuserar på bredd och syftar till att öka engagemanget och därmed skapa miljöer där alla individer oavsett nivå är välkomna. Genom den allmänna och breda utbildningen kommer bredden att över tid bidra till ett högre antal aktiva och sedermera ett större urval för juniorverksamheten.

Ledorden som ska genomsyra all verksamhet är:
• Glädje
• Lärande
• Utveckling

 

Talang

Ordet talang ställer ibland till det för oss inom ishockeyn och det beror ofta på att vi inte klarar av att hålla isär begreppen ”talangutveckling” och ”talangidentifikation”. Det är viktigt att vi klarar av att skilja på vad individen kan just nu, och potentialen som individen har för att utvecklas i framtiden. Begreppet talang beskriver utveckling och process, inte en uppsättning statiska egenskaper hos individen eller identifiering av potential.

 

Fokus på människan

I all verksamhet, oavsett om det rör spelare eller ledare, så fokuserar Färjestad BK på att utveckla människan. En av klubbens främsta uppgifter är att ha bra relationer till tränare och ledare inom klubben. Det sätt vi lever och leder klubben framåt präglar den miljö inom vilken spelarna kommer att vistas och utvecklas i. Genom att stötta, coacha och skapa rätt förutsättningar för våra tränare och ledare så hjälper vi dem att utveckla spelarnas intresse och motivation till att spela ishockey. Detta gör vi främst genom att bjuda in till dialog, anordna ledarträffar samt skapa och delta på tränarutbildningar.

 

Alla ska ha samma chans att lyckas

Färjestad BK ansvarar för att tränarnas, ledarnas och spelarnas tid i klubben blir rolig och utvecklande. Människorna inom klubben är och kommer att förbli olika i allt från ålder, kön, klass, etnicitet, sexuell läggning etc etc. Vi behöver, och ska, alltid ha ett öppet sinne i mötet med dessa olikheter.

 

Anpassad träning och match

Oavsett om spelaren har enkelt för att lära eller tar längre tid på sig är vår strävan att bygga en verksamhet där individens glädje, lärande och utveckling står i fokus. Barn och ungdomar ska få möjlighet att utvecklas individuellt för att behålla intresset, stärka självkänslan och bygga upp självförtroende för att vilja stanna kvar inom ishockeyn.

 

Allsidig träning

Att ha en bred rörelsekompetens kan inte överskattas. Att kunna göra så många olika saker som möjligt med sin kropp skapar en känsla av kompetens som föder självförtroende – som i sin tur skapar motivation. Det vi upplever att vi är duktiga på och har självförtroende i vill vi helt enkelt göra mer av. Aktiviteter som skapar just detta förknippar vi med glädje.

Se trupper, scheman och ledarnas kontaktuppgifter på laget.se.