fbpx

För att utveckla den lokala såväl som regionala utvecklingen av både spelare och ledare i syfte att stimulera den framtida fortplantningen av ishockeyspelare har en årsplanering med en rad olika aktiviteter tagits fram. Mer om samarbetets vision, mål och dess aktiviteter ihop med Åmåls SK kan du läsa om i dokumentet.

– Oliver Sundblad

Dokument med aktivitetsplan för samarbetet:
https://fbkakademien.se/wp-content/uploads/2021/02/A%CC%8Arsplanering_A%CC%8ASK_ledare.pdf

Andra dokument:

Dokument