fbpx

Färjestad BK genomför förändringar i den sportsliga organisationen på dam, junior och ungdomssidan. Idag lanseras ”Akademien” som syftar till att utbilda spelare till klubbens representationslag inom dam och herr, att finna vägar för framtida sportslig utveckling samt att stärka varumärket Färjestad BK.

         

Såhär säger VD Stefan Larsson om förändringen:
Verksamheterna inom dam, junior och ungdom är oerhört centrala för oss ur flera aspekter. Naturligtvis som en försörjning av spelare till våra respektive representationslag, men även för vårt varumärke, hur det tas emot och hur det uppfattas samt för organisationens ekonomi.

”Akademien” kommer att bestå av två huvudsakliga verksamhetsområden i ”Kärnverksamheten” samt ”Utveckling”.

Larsson fortsätter:
I och med förändringen får inte bara junior och ungdom, utan även dam och flickhockeyn en tydligare tillhörighet i organisationen. Samtidigt riktar vi fokus på organisationens utvecklingsområden vilka är avgörande för vår framtid. Kärnverksamheten, dvs ishockey, som även tidigare fungerat väl fortsätter naturligtvis att vara i centrala och utvecklas ytterligare.

 

Thomas Rhodin som har gjort ett strålande jobb i sin roll kommer att förbli sportsligt ansvarig för juniorlagen samt med utgångspunkt i sin roll som sportchef att vara en naturlig ”brygga” mellan A-laget på herrsidan och ”Akademien”.

Huvudansvarig för verksamheterna inom ”Akademien” blir Albin Tyllgren. Sähär säger han om förändringen:
Jag känner givetvis stor entusiasm och glädje inför möjligheten att få vara med att påverka inte bara klubbens, utan även regionens och nationens framtida utveckling inom ishockey. Färjestad BK har en verksamhet som sedan länge håller högsta klass, och jag ser fram emot att få vara en del i att utveckla verksamheten ytterligare.

Oliver Sundblad, utvecklingsansvarig på Akademien berättar om de nya åtaganden, för andra föreningar i regionen, som tillkommer i och med Akademiens verksamhetsområde “Utveckling”. “Vi  i Färjestad kommer aktivt att ta ett större ansvar i regionen och vara behjälpliga om intresse finns. Dels genom ledarutbildningar, Club Camps och att vi delar med oss av vår utbildningsplan som är baserad på forskning. Vi vill även öppna upp för diskussion med klubbarna om hur man kan behålla barn och ungdomar inom ishockeyn.”

Genom ”Akademien” får vi möjlighet att arbeta brett med utbildning och utveckling. Utöver att utbilda spelare till våra representationslag ska vi även säkerställa den framtida fortplantningen av idrottare och ishockeyspelare i syfte att få fler barn att idrotta och att idrotta längre.