fbpx

Vi kan med stolthet se en stor sportslig utveckling i vårt A-lag Dam. Vi kan även konstatera att det är en stor skillnad att spela i lokala serier kontra regionala. Men att möta bra spelare som är välorganiserade med en stark fysik är otroligt utvecklande. Vi vet med säkerhet att vi har närmat oss de bästa lagen med stormsteg och nu vill vi att DU ska vara med i vårt nästa steg.

För att vi på allvar ska kunna vara med i toppen och ta steget till SDHL, som är ett av våra delmål, söker vi nu duktiga, passionerade spelare till vårt A-lag och samverkansföreningar. Så om du med övertygelse kan svara ja på nedanstående frågor, vill vi mer än gärna se dig på våra kommande tryout träningar.

 • Älskar du ishockey?
 • Vill du spela elitishockey i framtiden?
 • Är du beredd att lägga ner ett hårt jobb på varje träning och match?

Provträningarna kommer att pågå den 5:e december med följande schema:

 • 10.15 Samling
 • 11.00-12.20 Isträning Löfbergs Arena
 • 13.00 Lättare måltid
 • 14.15-15.35 Internmatch Löfbergs Ice Arena

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till silje.holos@farjestadsbk.se senast 2 dagar innan du tänker komma så att vi kan planera träningarna på bästa sätt.

I anmälan ska det stå:

 • Namn
 • Födelseår
 • Klubb och lagtillhörighet
 • Vilken position du helst spelar på

Vi vill också att du har meddelat din klubb att du kommer att komma på denna tryout.

Vår LIU-verksamhet

Tillsammans med Karlstad Fria Läroverk erbjuder Färjestad BK gymnasieutbildning som möjliggör för träning under skoltid. Fria Läroverkens träningstillval ishockey är tillvalet för dig som vill kombinera en riktigt bra gymnasieutbildning med en seriös satsning på din ishockey.

Träningstillvalet ishockey tränar två förmiddagar i veckan, tisdag och torsdag. All träning bedrivs på Löfbergs Arena under ledning av före detta NHL- och landslagsspelaren Jonas Höglund.

Skolan lägger fokus på dig som individ och din personliga utveckling och ishockey-tillvalet är därför ett perfekt komplement till den träning som bedrivs på kvällstid. Du läser kurser i ämnet idrott och hälsa där både fysisk träning och teori kring träning och hälsa ingår.

Samverkan med Nor IK

För att bedriva självförsörjande verksamhet inom högsta ligan krävs en god underliggande tillväxt av ishockeyspelare, varför utbildning är en viktig faktor för framtida framgång. Tillväxten av damspelare inom distriktet är generellt sett god och behöver stimuleras ytterligare för att ta nästa kliv.

Tillsammans med Nor IK samarbetar Färjestad BK för att erbjuda alla spelare möjlighet till träning och match på anpassad nivå. Samarbetet innebär att spelare kan träna med Färjestad BK men få matchspel via Damtvåan i Nor IK.

Individuell spelarutveckling, IUP 

Individuell utveckling är inget nytt begrepp. Inom arbetslivet är det relativt vanligt att man i medarbetarsamtal tar fram en utvecklingsplan för den anställde. I skolvärlden, från universitetsvärlden till grundskolan, arbetar man med utvecklingsplaner. En individuell utvecklingsplan skulle kunna beskrivas som produkten av kartläggningen av en enskild individs livssituation kopplat till det område individen ska utvecklas inom.

Övergripande syfte och mål  

Den individuella spelarutvecklingens huvudsakliga syfte och mål är att ge spelaren verktyg för att kunna ta större ansvar för sin egen utveckling. Detta görs dels genom att skapa ett engagemang hos spelaren men även genom att coacha spelaren att bli mer medveten om vilka insatser som krävs för att kunna utvecklas i riktning mot sina egna mål. En individuell utvecklingsplan ska:

 • ge spelaren ökad kunskap om och inflytande över den egna utvecklingen,
 • ge spelaren ökade möjligheter att förstå, ta ansvar för och påverka sin egen utveckling,
 • specificera utvecklingen i form av resultatmål,
 • konkretisera vägen mot resultatmålen genom att upprätta processmål,
 • hjälpa tränaren att bibehålla och utveckla ett professionellt och holistiskt synsätt på spelaren,
 • ge spelaren möjlighet att skapa kontinuitet i och säkerställa att utvecklingen fortskrider även vid byte av miljö – exempelvis klubb eller skola.

Innehåll 

Individuell spelarutveckling, IUP, innehåller fem steg där ledare gemensamt med spelaren arbetar utifrån en förbestämd struktur. Spelare är individer och individer är komplexa varför det är nödvändigt att använda en struktur för att konkretisera den individuella spelarutvecklingen. Ett första steg för att förenkla den komplexa helheten och samtidigt vara nyanserad är att dela upp den i några huvudsakliga och övergripande delar.

 • Självskattning– Spelarens självskattning av sina egna förmågor.
 • Bedömning– Färjestad BK med resurser gör en skattning och bedömning av spelarens förmågor.
 • Utvecklingsmål– Utvärderingsanalys genom diskussion och byte av bilder hos spelare och ledare.
 • Avstämning – Aktivering av handlings- och utvecklingsplan samt målbildsorientering.
 • Uppföljningssamtal– Individuell uppföljning i kombination med coachande samtal och målstyrning.

Den individuella spelarutvecklingen är central för den individuella utvecklingen. Arbetet bidrar till möjligheten för spelarna att gemensamt med Färjestad BK:s resurser forma sin egen utbildning.

Varmt välkommen önskar Färjestad BK!