fbpx

Under tisdagen lanserade Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med förbund, ligor och SDF en satsning för att främja svensk dam- och flickhockey. Satsningen tar sikte på att i perspektivet 2030 få antalet spelare att öka så att svensk ishockey kan erbjuda bra utvecklingsmiljöer utifrån målgruppens behov, oavsett var i landet du växer upp.

Färjestad BK som under senare tid gjort förflyttningar som främjar för utvecklingen av svensk dam- och flickhockey välkomnar satsningen. 

Albin Tyllgren, chef för FBK Akademien där dam tillhör, kommenterar:

  • Det är glädjande att vi tar oss framåt i den här frågan. Visionen med svensk ishockey är att vara bäst i världen i ishockey på alla nivåer och vara den idrott som engagerar mest och flest för att på sikt bli Sveriges mest engagerande idrott. För att lyckas så krävs till att börja med jämställdhet och ett fokus på att inkludera alla människor till sporten. Vi välkomnar därför satsningen som möjliggör för att skapa en långsiktigt hållbar och trovärdig strategi som utvecklar inte bara dam- och flickhockeyn utan svensk ishockey i stort. 

Idag är det svårt för majoriteten av SDF och regioner att erbjuda spel i homogena flickserier och i än mindre utsträckning i junior- och damserier på grund av att populationen är för liten. Den lilla andel av tidigt duktiga flickor lyfts upp i seniorsammanhang alltför tidigt och går därmed miste om flertalet viktiga utbildningsår då fokus i seniorsammanhang tenderar blir mer på prestation/resultat än på utveckling av enskilda individer. Sammantaget riskerar nuläget ha negativ påverkan på möjligheterna att konkurrera på yttersta världselitnivå och att flickspelare som inte ännu är duktiga nog att spela som senior vid 14–16-års ålder väljer att sluta då de inte har någonstans att spela.

Tyllgren om Färjestad BK:s position i satsningen:

  • Vi vill vara med och påverka utvecklingen framåt i syfte att stärka sporten och skapa en utvecklande miljö för våra dam- och flickspelare. Vi arbetar aktivt tillsammans med förbund och kringliggande föreningar i syfte att finna möjligheter för samverkan som främjar vår gemensamma utveckling framåt. FBK Girls, vår satsning inom flickhockey, växer sig starkare för varje vecka och ökar därmed utövarantalet som bas för den utveckling som vi vill ha framöver. Genom vår styrelseplats i intresseorganisationen för Damettan som arbetar med utveckling såväl kommersiellt som sportsligt, så ges vi dessutom möjlighet att påverka i ett bredare perspektiv som främjar svensk ishockey. 

Projektet syftar till att: 

  • Kartlägga och analysera vilka normer som råder kring flick -och damhockey i landets klubbar och i vilken grad ämnet ligger på styrelseborden samt vilka orsakerna är till att flickor fortsätter respektive slutar spela.
  • Genomföra ett kompetensutvecklingsprogram som faller under ramen för RF:s jämställdhetsprojekt å temat jämställdhet och jämlikhet för kvinnor och män som har eller vill ha ledande positioner inom svensk ishockey
  • Hitta gemensamma strategier för att nå tillväxt, utveckling och prestation.

Läs mer om hela satsningen på www.swehockey.se