fbpx

Vi lever i ständig förändring och utveckling. Sporten tar stora kliv och det gäller att hänga med. Med det så kommer stora möjligheter men även utmaningar. För drygt ett år sedan lanserades FBK Akademien i syfte att paketera verksamheterna inom dam, junior och ungdom för att på så sätt kunna tydliggöra och arbeta med föreningens ”gröna tråd”. I samband med detta publicerades ”Den Grönvita Vägen” som ett övergripande samlingsdokument och stöd till människorna i verksamheten. Arbetet att identifiera, dokumentera och tydliggöra för vad Den Grönvita Vägen är ska inte underskattas. I första hand ska innehållet tas fram, och i nästa del ska det bli en del av verksamheten.  

Ledarträffar
Vi måste hela tiden jobba med hur vi kommunicerar och jobbar med varandra inom organisationen. Därför har vi tidigare under säsongen arrangerat våra första ledarträffar för genomgång, dialog och diskussion om “Den Grönvita Vägen”. Det är alltid både kul och nyttigt att möta verksamheten för att diskutera och ta del av vardagens utmaningar. När vi tar steg i utvecklingen och med det publicerar dokument, idéer och inriktningar på vår verksamhet så väcker det frågor. Dels praktiska frågor om hur vi omvandlar teori till praktik, men även mer ideologiska frågor om hur vi ställer oss till bredd vs spets och så vidare. Intressanta dialoger som är oerhört viktiga att ta upp och prata kring. Vår känsla är att vi är att v i vill samma sak, det gäller bara att förtydliga vissa delar och hitta praktiska vägar framåt.
För att läsa mer om “Den Grönvita Vägen” gå till https://fbkakademien.se/den-gronvita-vagen/ . 

Värdegrunds-kvällar
På samma tema så har vi tillsammans med våra partners SEB och Mentor Inclusion haft värdegrunds-kvällar för våra U16 spelare med föräldrar samt ungdomsledare i alla led. Kvällar med fokus på normkultur, inkludering, mångfald och fördomar – oerhört nyttigt! Ämnen som dels kräver respekt i sin hantering, men även ödmjukhet inför genomförandet. Oavsett grad av medvetenhet är det i viss mån utmanande att leva som man lär. Medvetenhet, insikt och viljan att göra förflyttning i ”rätt” riktning är avgörande för hur vi tar oss framåt. Vi kan inte alla vara felfria – men vi kan alla göra vårt bästa för att utvecklas och ta steg framåt. Något som är helt avgörande för hur vi som idrottsförening i framtiden blir en bättre spegling av det samhälle som vi står, går och lever i. Under samma tema genomfördes även en kväll med team-10. Spelare tillsammans med ledare fick i uppgift att diskutera och reflektera över hur vi på bästa sätt kan skapa en så god idrottsmiljö som möjligt utifrån ett gäng träningskort. Till kommande säsong är ambitionen att alla ungdomslag ska genomföra samma träff med tillhörande uppföljning.  

Ledarakademien
Under säsongen har vi även fortsatt att ta steg med FBK Ledarakademien som möjliggör för att utbilda ledare inom ishockey genom en skräddarsydd ishockeytränarutbildning med ambition att verka på elitnivå. Innehållet som är utformat tillsammans med Karlstads universitet verkar för att utbilda och skapa förutsättningar för individen att ta ytterligare kliv i sin tränarkarriär framåt. Samtidigt är utbildningen en möjlighet till förankring som säkerställer att resan för våra barn och ungdomar är i enlighet med den idrottsvetenskapliga forskningen. Genom paketeringen av Ledarakademien får möjlighet att ta ytterligare kliv inom ishockeyn genom att fortbilda och främja för värmländskt idrottande till våra grannföreningar i Färjestad BK Hockeyallians. 

Förhoppningsvis är det ett koncept som vi längre fram kan erbjuda även för näringsliv och fler intressenter runt omkring oss, inte nödvändigtvis bara kopplat till ishockey. Redan nu tar vi steget att arrangera utbildningar inte bara för ledare på junior- och elitnivå utan även för ungdomstränare och nya tränare.

Detta har landat i att vi i höst kommer att arrangera våra ledarutbildningar i tre olika steg, tre olika utbildningar. Steg 1 för ledare inom Tre Kronors Hockeyskola, steg 2 för ungdomsledare som värkar inom lag mellan U8-U15 och steg 3 som är den ursprungliga utbildningen för ledare som verkar i lag från U16 och uppåt. Om ni vill läsa mer om FBK Ledarakademien kan ni göra det på https://fbkakademien.se/ledarakademien-2/ . 

 

Av Erik Rubenson
Bild: Erik Rubenson