FBK LEDARAKADEMIEN

  Vad är FBK Ledarakademien?

En av aktiviteter för att utveckla organisationen i sin helhet likt personerna som verkar inom den är Ledarakademien. Den verkar för att utbilda den enskilde individen så att denne har möjlighet att ta ytterligare kliv i sin tränarkarriär men är även en förankring för att säkerställa att utbildningen av våra barn och ungdomar är i enlighet med den idrottsvetenskapliga forskningen.  

Är du intresserad av att utbilda dig inom Färjestad BK Ledarakademien? Tillsammans med Karlstads universitet kan vi erbjuda en ishockeytränarutbildning på masternivå! 

Innehåll 

Utbildningen utgår från två olika parametrar. Den första är den praktiska utbildningen som innefattar praktiskt lärande på is i form av planering, utförande och utvärdering inom vissa utvalda fokusområden. Den praktiska utbildningen delas upp i fem olika obligatoriska träffar i Karlstad och Löfbergs Arena. Den andra är den teoretiska delen som grundar sig i den idrottsvetenskapliga forskningen kring ledarskap och coachning och delas upp i fyra olika obligatoriska föreläsningar som hålls i Löfbergs Arena i samband med de praktiska träffarna.

Utbildningen innehåller 4 olika steg: 

Steg 1 – Praktisk utbildning 

                Fokusområde

Träff 1 – Grundbeteende

Träff 2 – Ishockeyns framtid – smålagsspel

Träff 3 – Tävlingsmoment

Träff 4 – FBK:s juniorverksamhets playbook

Träff 5- Leda ispass

Steg 2 – Teoretisk utbildning      

              Föreläsningsområde

Träff 1 – Det coachande ledarskapet

Träff 2 – Att lyfta individen

Träff 3 – Idrottsledarskap 1

Träff 4 – Idrottsledarskap 2

Steg 3 – Praktik 

                Praktiktillfällen

Träff 1 – Hockeyhögstadiet åk 7 och åk 8

Träff 2 – Hockeygymnasiet och Hockeyhögstadiet åk 9

Träff 3 – Heldag med A-laget

Syftet med examinationsuppgiften grundar sig i att som deltagare skapa sig en djupare förståelse kring vald frågeställning med utgångspunkt i den idrottsvetenskapliga forskningen inom området. Vald frågeställningen kopplas sedan till en vald teori som deltagaren utbildats inom under steg 2. 

Specifika frågeställningar deltagaren ska besvara delges när uppgiften lämnas under steg 4 med inlämning i slutet av utbildningen. 

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som idag är ishockeytränare och har som ambition att i framtiden verka på elitnivå. För att anmäla dig till utbildningen behöver du ha genomfört Grundkursen via Svenska Ishockeyförbundet. 

Omfattning  

Utbildningen sträcker sig över två terminer med start i september 2021 och pågår fram till maj 2022 och inkluderar ca 10 dagar på plats i Karlstad och Löfbergs Arena. I största möjliga mån kommer utbildningstillfällena ligga på helgdagar.

Pris

5 995 kr 

Observera att du som deltagare bekostar din egen resta till och från utbildningstillfällena.

 

Anmäl dig via länken nedan, notera att din anmälan måste vara tillhandahållen senast 31/7 

Vid frågor, kontakta: 

Oliver Sundblad 

(+46) 73 506 35 42 

oliver.sundblad@farjestadsbk.se