fbpx

Är du intresserad av att utbilda dig inom Ledarakademien och gå ishockeytränarutbildningen med ambition att verka på elitnivå? Tillsammans med Karlstads universitet kan vi erbjuda en ishockeytränarutbildning på avancerad nivå!

En av aktiviteterna för att utveckla organisationen i sin helhet likt personerna som verkar inom den är Ledarakademien. Den verkar för att utbilda den enskilde individen så att denne har möjlighet att ta ytterligare kliv i sin tränarkarriär men är även en förankring för att säkerställa att utbildningen av våra barn och ungdomar är i enlighet med den idrottsvetenskapliga forskningen.

Utbildningen utgår från två olika parametrar. Den första är den praktiska utbildningen som innefattar praktiskt lärande på is i form av planering, utförande och utvärdering inom vissa utvalda fokusområden. Den praktiska utbildningen delas upp i fem olika obligatoriska träffar i Karlstad och Löfbergs Arena. Den andra är den teoretiska delen som grundar sig i den idrottsvetenskapliga forskningen kring ledarskap och coachning och delas upp i fyra olika obligatoriska föreläsningar som hålls i Löfbergs Arena i samband med de praktiska träffarna.

Utbildningen sträcker sig över två terminer med start i september 2021 och pågår fram till maj 2022 och inkluderar totalt 9 dagar på plats i Karlstad och Löfbergs Arena. I största möjliga mån kommer utbildningstillfällena ligga på helgdagar. Observera att du som deltagare bekostar din egen resa till och från utbildningstillfällena.

För att anmäla dig till utbildningen behöver du ha genomfört Grundkursen via Svenska Ishockeyförbundet.

Läs mer och anmäl dig här:
https://fbkakademien.se/ledarakademien

Notera att din anmälan måste vara oss tillhandahållen senast 31/7. Notera att det endast finns ett begränsat antal platser.