DAM

I Färjestad BK värnar vi om jämlikhet och allas lika värde. Det är därför viktigt att alla spelare, ledare och anställda inom organisationen känner stark tillhörighet till varumärket.   

I Akademien så får verksamheten inom Dam en tydlig tillhörighet och en god position för att växa ytterligare. Laget som idag spelar i Division 1 har goda möjligheter för avancemang och för att lyckas hela vägen krävs att såväl laget som organisationen som helhet gemensamt tar ytterligare steg i utvecklingen.  

För att bedriva en självförsörjande verksamhet inom högsta ligan krävs en god underliggande tillväxt av ishockeyspelare, varför utbildning är en viktig faktor för framtida framgång. Tillväxten av damspelare inom regionen är generellt sett god och behöver stimuleras ytterligare för att ta nästa kliv. Med detta följer att flickhockey bör vara och är ett prioriterat område inte bara inom Färjestad BK, utan även inom regionen som helhet 

Att låta Färjestad BK starta upp ett lag inom flickhockey skulle påverka kringliggande föreningar negativt. Det finns ingen anledning att i egenskap av varumärket Färjestad BK slå ut redan fungerande verksamheter. Istället vill Färjestad BK vara initiativtagare och förebilder för engagemanget inom dam- och flickhockey. Vår uppfattning är att det är viktigt att finna en lösning för en långsiktigt hållbar strategi som över tid kan utveckla verksamheten inom dam- och flickhockey positivt.